Эл аралык «Сапат» билим берүү мекемесинин акылуу билим берүү кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктер жөнүндө Жобосунан айрым беренелер

Эл аралык «Сапат» билим берүү мекемесинин акылуу билим берүү кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктер жөнүндө Жобосунан айрым беренелер

Билим берүү акысындагы жеңилдиктер окуучулардын чыгармачылык демилгесин, билим алуудагы тырышчаактыгын,  таанып билүү  активдүүлүгүн, лицейдин Уставындагы окуучунун милдеттерин жана ички жүрүм-турум эрежелерин аткаруусун стимулдаштырууга өбөлгө түзөт жана...
Построй свою мечту вместе с OTE!

Построй свою мечту вместе с OTE!

Oxford Test of English — Экзамен по английскому языку, сертификат которого необходим для поступления в вузы США, Европы, Канады и других западных стран мира.  Более 3000 — учебных заведений по всему миру принимают результаты ОТЕ. Оксфордский тест по...