АКМО-2022

Өлкөдөгү окуучулардын математика cабагына болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле түрдүү интеллектуалдык таймаштардын ар кандай түрлөрүн өркүндөтүү, өзгөчө шыктуу окуучуларды таап чыгуу жана аларга андан ары да колдоо көрсөтүүгө шарт түзүү максатында “Сапат” эл аралык билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен жалпы орто билим берүү мектептериндеги 6-класстагы окуучулардын арасында математика сабагы боюнча АКМО-2022 олимпиадасын уюштурууда.

✅

Олимпиада үч баскыч менен жүргүзүлөт:

✅

I баскыч: Онлайн (21-26-февраль 2022-ж.)

✅

2022-жылдын 21-26-февралдын аралыгында өткөрүлөт. Бул баскычта райондун жалпы орто билим берүү уюмдарынын (мектептеринен, гимназияларынын, лицейлеринин) 6-класстардын бардык окуучулары катыша алат. Олимпиаданын I баскычы www.exam.edu.kg сайтынан өткөрүлөт.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *