Бүтүрүүчүлөргө

Кош келдиң , Бүтүрүүчү!

Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемеси Sapat Alumni Networking долбоордун ачылышын кубаныч менен жарыялайт.  Биз 15 миңден ашуун болгон бүтүрүүчүлөрүбүздү эски байланыштарды бекемдөө жана жаңыларын түзүү үчүн бириктирүүгө аракет кылабыз.