АКМО

АКМО

Өлкөдөгү окуучулардын математика cабагына болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле түрдүү интеллектуалдык таймаштардын ар кандай түрлөрүн өркүндөтүү, өзгөчө шыктуу окуучуларды таап чыгуу жана аларга андан ары да колдоо көрсөтүүгө шарт түзүү максатында “Сапат” эл аралык...

Илимий-Методикалык борбор

Илимий–методикалык борбор  Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемесинин билим берүү сапатын жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, сабакты өтүүнүн жаңы методикаларын киргизүү, жылдык календардык пландарды иштеп чыгуу жана бекитүү, мугалимдерге...