Биз жөнүндө

ЭЛ АРАЛЫК “САПАТ” БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕСИНИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

 

Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемеси – Кыргыз  Республикасында 1992-жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат.

            Бүгүнкү күндө  «Сапат» –  16 лицейди, Эл аралык “Алатоо” университетин, Эл аралык “Силк Роад” мектебин, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин камтыйт.

Азыркы учурда бул мекемелерде 10426 мектеп окуучулары жана студенттер билим алышууда.

Лицейлерге кабыл алуу республиканын бардык аймактарында бирдиктүү тестирлөө жолу менен өткөрүлөт. Тестирлөө ар бир окуу жылдын апрель айында бирдиктүү тест суроолорунун негизинде жүргүзүлөт. 2018-2019-окуу жылына карата кабыл алуу тестирлөөсүнө 57200 окуучу катышып, 7-класстарга 1400 окуучу, 1-класстарга 510 окуучу кабыл алынды.

“Сапаттын” билим берүү мекемелеринде шаардык окуучулар менен катар республиканын алыскы аймактарынан келген окуучуларга интернаттык системанын негизинде ыңгайлуу шарттар түзүлгөн.

Окуу акыларында дифференциацияланган ыкма колдонулат. Окуунун мыктыларына, көп балалуу жана аз камсыз үй-бүлөлөрдүн балдарына жеңилдиктер каралган. Бул акылар лицейлердин жайгашкан аймагына жараша белгиленген. Окуу акысы 1800 АКШ долларынан башталып, эң жогорку акысы 3500 АКШ долларын түзөт. Ата-энелерден алынган акы окуучулардын тамактанышына, тиричилик тейлөөлөргө, окуу китептери, окуу корпустарынын, жатакана, жана материалдык-техникалык базаны чыңдоого жумшалат.

Лицейлердин окуу планы жана окуу программалары мамлекеттик базистик окуу планы менен билим берүү стандартынын талаптарына жооп берет.

Англис тили тереңдетилип окутулат. Математика, физика, химия, биология, информатика сабактары англис тилинде окутулат.

Экинчи чет тили – түрк тили болуп саналат.

“Сапат” лицейлериндеги окутуу жана тарбиялоо процесси мыкты натыйжаларын көрсөтүп,  лицейлер жалпы республиканын мектептеринин арасында алдыңкы катардагы ордун сактап келе жатат. Бул натыйжа ар бир окуучунун окуп-үйрөнүүсүндөгү, тарбиялануусундагы психологиялык жана педагогикалык жеке мамилеге, ата-энелер менен бирге аткарылган максаттуу иштерге таянат.

Жыл сайын лицейлердин 10-14 бүтүрүүчүсү ЖРТ негизинде “Алтын сертификатка” ээ болууда. Ал эми республикалык жана дүйнөлүк олимпиадаларга катышкан окуучуларыбыздын ийгиликтери туруктуу көрсөткүчтөргө ээ.

Окутуунун сапаты кесипкөй, чыгармачыл, жоопкерчиликтүү жана билимин өркүндөтүүгө багыт алган мугалимдердин колунда. Лицейлерде 995 кыргызстандык, 131 түркиялык жана 52 башка мамлекеттерден келген мугалимдер, 1150 техникалык кызматкерлер  эмгектенет. Алардын колунда окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылуу, саламаттыгын сактоо, чыңдоо, санитардык-гигиеналык талаптарга жооп берүү милдеттери.

Лицейлер жатак мектеби болгонуна байланыштуу, сабактан тышкаркы учурларда окуучулар тарбиячылардын көзөмөлүндө болушат. Тарбиячылардын курамы ар бир класстын санына жараша 229 кишиден турат. Алардын 33% (73) жогорку билимдүү педагогикалык кесиптин ээлери, калган тарбиячылар педагогикалык университеттердин 3,4 курстарынын ыктыярдык негизде иштеген студенттер түзөт. Тарбиячылардын негизги милдеттерин аткаруу мөөнөттөрү сабактардан кийин кечки саат 17:00 дон эртең мененки 07:00 чейин. Бул аралыкта жатаканада жашоо эрежелерин, коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт жана жалпы лицейдин тарбиялык класстан тышкаркы иштерге класс жетекчи менен бирге окуучулардын катышуусун уюштурат.

Окуу процессинин эффективдүүлүгү окутуунун жаңы технологиясына, окуу-методикалык базасына негизделген. Бүгүнкү күнгө карата “Сапат” лицейлери  предметтик кабинеттер, компьютердик класстар, лабораториялар, аудио-видеотехника менен камсыздалып, Интернет түйүнүнө кошулган, китепкана фондусу жыл сайын жаңы муундагы окуу китептери, окуу-методикалык колдонмолор, көркөм чыгармалар, энциклопедиялар жана мезгилдүү басылмалар, ошондой эле электрондук окуу материалдары  менен толукталып турат.

2018-жылы «Сапаттын» 12 лицейи аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Жалпы педагогикалык коллективдин максаты – окуу-тарбия процессинин негизги заказ берүүчү-ата-эненин талаптарын учурдагы билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын негизинде жогорку деңгээлде ишке ашыруу болуп саналат. Ошону менен бирге, окуучулардын атуулдук, руханий-нравалык, патриоттуулук, укуктук, экологиялык тарбиялуулук маселелерине терең көңүл бурулат. Жалпы мектептик форма, Уставда көрсөтүлгөн билим берүүгө катышуучулардын милдеттерин жана укуктарын сактоо маселелери, педагогдор менен окуучулардын ортосундагы ишенимдүү байланыштар “Сапаттын” негизги турмуш чындыгы болуп калды.

“Сапаттын” сыйлыгы да, сыймыгы да – бүтүрүүчүлөрү. 1996-жылдан бери лицейлерди 13474 окуучу бүтүргөн. Алар жогорку билим алышкан соң, Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматтарда жана өлкөнүн экономикасынын курулуш, энергетика, айыл чарба, жеңил өнөр-жай тармактарында алдыңкы ишкерлердин катарын толукташты. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Microsoft, Samsung, Nestle, Google жана башка компанияларда эмгектенген бүтүрүүчүлөр – “Сапаттын” сыймыгы.

Лицейлерди аяктаган 262 бүтүрүүчү педагогикалык кесиптерге ээ болуп, “Сапат” лицейлеринде мугалимдик кесипти аркалап жаткандыктары кубандырбай койбойт. Бүтүрүүчүлөрдүн 60%ы Кыргызстанда жана 40%ы чет мамлекеттерде жогорку билим алып жатышат.

Кыргыз Республикасынын 2018-2040 туруктуу өнүгүү стратегиясында жаш адистердин өз көндүмдөрүн жана жөндөмдүүлүктөрүн  замандын талабына ылайык ийкемдүүлүгүн жогорулатып туруусу баса белгиленген. Бул стратегиянын максаттарды утурлай, “Сапаттын” лицейлеринин 10-класстарына профилдик билим берүү киргизилди.

Профилдик окутуу – окуучулардын келечектеги өзү тандаган кесибине жоопкерчиликтүү мамиле кылып, шык-жөндөмдүүлүгүн объективдүү аныктай алуусуна багыт берүү болуп саналат. Кесип тандоо боюнча сурамжылоонун натыйжасында, окуучулар физика – математикалык, табигый – математикалык багыт жана социалдык – гуманитардык  боюнча 3 топко бөлүнгөн.

Профилдик окутуу окуучулардын компетенттүүлүк билимге ээ болуусун, турмуш жолунда алган билимин өркүндөтүп, туруктуу эмгектенүүгө жана жашоого шарт түзөт.

2017-2018 окуу жылынан тартып “Сапат” лицейлеринде “College Counseling” программасы аркылуу лицеисттерге дүйнө жүзүндөгү мыкты жогорку окуу жайларында билим алууга багыт берүү жүргүзүлүп, 2018 жылдын жыйынтыгында 315 бүтүрүүчү чет өлкөдөгү ЖОЖдорго өтө алышты. Тагыраак айтканда, Дүйнөнүн эң мыкты 100 университетине (TOP 100 Universities) – 25 бүтүрүүчү, Америка Кошмо Штаттарына – 43, Канада – 17, Англия – 6, Гонконг – 16, Корея – 3, Сингапур – 5, Польша – 47, Кытай – 32, Германия – 6, Венгрия – 7 ж.б. Окуучулар чет мамлекеттик окуу жайларга өтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүчү Toefl, SAT сынактарына мугалимдердин жетекчилиги, багыт берүүсү менен мыкты даярдыктардан өтүштү. Бул даярдыктардан өтүү үчүн, англис тилинен TOEFL жана информатикадан ICDL  борборлор ачылган. Окуучулар мезгил-мезгили менен  сынактарга кирип, билим деңгээлдерин тастыктап, сертификат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

Мугалимдер үчүн англис тили жана так илимдер боюнча эл аралык бааланган сертификаттарды алуу боюнча иштер аткарылууда, бир жылдын аралыгында англис тили предметинин 25 мугалими Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) сынагына катышып сертификат алышты, 2 мугалим CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) сертификатына ээ болушту. 2019-жылдын январь айында “Сапаттын” 32 англис тили мугалимдери “Оксфорд Пресс” мекемеси менен биргеликте Англиядан келген тренерлер мугалимдерибиздин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча окутуу-семинар өткөрүштү.

2018-жылдын 18- октябрында Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемеси Канаданын алдыңкы Уотерлу университети (University of Waterloo ) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду. Келишимге ылайык “Сапаттын” мугалимдери TESOL сертификаттарын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кореянын UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) университети менен түзүлгөн өз ара кызматташуу меморандумунун негизинде 60 бүтүрүүчүбүз инженердик багытта акысыз билим алышууда. Албетте, бүтүрүүчүлөр окууну аяктагандан кийин Кореянын алдыңкы компанияларында жумуш орду менен камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемесинин Башкы дирекциясынын алдында түзүлгөн Илимий–методикалык борборунда сапаттуу билимдин натыйжалуулугун жогорулатуу, мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин өнүктүрүү, сабакты өтүүнүн жаңы технологияларын өздөштүрүү боюнча окутуу семинарларды уюштуруу, маалыматтык компьютердик технологияларды колдонуу, мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу, окуучулардын билимин баалоо сынактарын уюштуруу, окуучулардын коомдук, жеке инсандык калыптанышын сабактан тышкаркы иш-чаралар аркылуу жүргүзүү ишке ашырылат.

Лицейлерибиз

Башталгыч мектептер